Tijdschema

DR lopen op vlot LargeHet Tijdschema voor de Dommelregatta 2017 op 28 mei is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Er wordt gewerkt vanuit een nieuw tijdschema met 2 doelstellingen:

1) Het overzetten van de boten op het Vughtereiland èn de bemanningswisselingen tussen de heats zo vlot mogelijk laten verlopen.

2) Zorgen dat ploegen zo kort mogelijk op het water liggen, door het moment van oproeien onder te verdelen in blokken. De langzaamste nummers zullen dus starten met oproeien, de 8-en vertrekken als laatste vanaf De Hertog.

Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen Hertogploegen en gastploegen. Met deze nieuwe planning vervalt ook de stuurliedenvergadering en uitgifte rugnummers op zaterdag. Voor alle deelnemers is de stuurliedenvergadering en ophalen van rugnummers op zondag.
Alle deelnemers vertrekken vanaf De Hertog, er is geen vlot bij de start in Sint-Michielsgestel.
Eerder oproeien dan de bloktijd is toegestaan, later NIET.

Van de deelnemende ploegen wordt verwacht dat zij bij aanvang van de bloktijd oproeien en niet wachten tot het laatste moment. Anders zal vertraging ontstaan op het Vughtereiland en kunnen de heats niet op tijd starten, of moet je in wedstrijdsnelheid oproeien (en dat is best vermoeiend).

Stuurliedenvergadering heat 1 vangt aan om 9.00 uur.
Stuurliedenvergadering heat 2 vangt aan om 11.00 uur.

De jeugd start bij Halder in heat 2.

Vlotten
HERTOG: Het vlot bij Roeivereniging De Hertog is 60m lang, alle ploegen vertrekken hiervandaan.
VE-aankomst: Het Vughtereiland-aankomstvlot kan aan twee kanten benaderd worden, houd rekening met de stroming vanaf de stuw.
VE-groot: Het Vughtereiland heeft een 'vertrekplaats' voor de 4en en 8en, dit is een wallekant.
VE-klein: Het Vughtereiland heeft een tijdelijk klein vlot voor skiffs en tweeën (kopse kant eiland).
NOBLE: Tegenover het VE-groot is een tijdelijk groot vlot voor het wisselen van bemanningen tussen de heats (Bastion Vught).

In dit document zie je hoe de Bemanningswisseling is georganiseerd. Alle bemanningen die roeien in de tweede heat en een boot overnemen uit heat 1 moeten paraat staan bij NOBLE. 

Bij het wisselmoment tussen heat 1 en 2 leggen in principe alle 4en die van bemanning moeten gaan wisselen aan op NOBLE of eventueel VE-groot. De volgorde van aanleggen wordt vooraf zo goed mogelijk bepaald om ervoor te zorgen dat alle bemanningswisselingen zo soepel mogelijk verlopen. Dit jaar zijn er relatief weinig wisselingen, maar moeten er meer boten vanaf De Hertog over het eiland komen voor heat 2. Deze boten maken gebruik van VE-groot. Pas als dat ook klaar is, kunnen de ochtendboten over het eiland naar huis. Volg ALTIJD de aanwijzingen van de vlotbaas/coördinator op, die is precies op de hoogte van alle benodigde wisselingen.

De skiffs en tweeën wisselen op VE-klein. De vlotbaas kan hiervan afwijken. Ook voor deze categoriën geldt dat er relatief weinig wisselingen zijn. De boten van de ochtendheat die niet meer gebruikt worden, moeten wachten totdat alle boten voor de middagheat, die van De Hertog komen, over het eiland zijn. Daarna mogen zij aanleggen om terug te gaan naar De Hertog.

Alle bemanningen/boten die alléén in heat 1 roeien moeten wachten (doorroeien langs Parklaan) en kunnen pas aanleggen op VE-groot als alle andere boten gewisseld en de nieuwe boten voor heat 2 te water gelaten zijn op het Vughtereiland. De verwachting is dat dit uiterlijk 12.40 uur zal zijn, en misschien al eerder.

De Cvieren en skiffs die al vóór de finish van heat 1 over het Vughtereiland zijn gegaan, lijnen op aan stuurboordzijde van het water in de richting van de finishlijn. De bemanningen die klaar zijn met wisselen op het Vughtereiland, sluiten hier achter aan. Zodra de laatste boot van heat 1 is gefinished kunnen de opgelijnde boten beginnen met oproeien naar de start voor heat 2.

NB: Dit is het definitieve Tijdschema.


 Zondag 28 mei
 Tijd  Programma item  Locatie  Vlot
 Vanaf 08.15  Inschrijven en uitgifte rugnummers  De Hertog  

 Zondag 28 mei | Heat 1
 Tijd  Programma item  Locatie  Vlot
 09:00  Stuurliedenvergadering 1  De Hertog  ergoruimte
 09.30-09.45  Start oproeien C4en en 1x  De Hertog  HERTOG
 09:45-10.15  Start oproeien 4* en 2x   De Hertog  HERTOG
 10.15-10.25  Start oproeien 8en  De Hertog  HERTOG
 10:40  Laatste 8+ oproeien vanaf Vughtereiland  Vughtereiland  VE-groot
 11.20  Alle boten door de voorstart  St.-Michielsgestel  
 11.30  Start Heat 1  St.-Michielsgestel  

 Zondag 28 mei | Heat 2
 Tijd  Programma item  Locatie  Vlot
 11.00  Stuurliedenvergadering 2  De Hertog ergoruimte
 11.30-11.50  Start oproeien C4en en 2x  De Hertog HERTOG
 11.45-12.00  Vóór finish heat 1 alle C4en en 2x over het Vughtereiland  Vughtereiland VE-groot
VE-klein
 12.00-12.30 Bemanningswisselingen Vughtereiland en na laatste  finish oproeien naar Sint-Michielsgestel  Vughtereiland VE-groot
VE-klein
NOBLE
 12.00  Jeugd 1x oproeien / fietsen  De Hertog HERTOG
 12.05-12.30  Start oproeien alle 4* en 8en  De Hertog HERTOG
 12.25-12.40  Voor heat 2 alle 4* en 8en over het Vughtereiland  Vughtereiland VE-groot
 12.40-12.45  Jeugd 1x oproeien  Vughtereiland VE-klein
 12.40  Boten van heat 1 terug naar De Hertog over V-eiland  Vughtereiland   
 13.20  Alle boten door de voorstart  St.-Michielsgestel
 Halder
 
 13.30  Start Heat 2  St.-Michielsgestel  
 13.25-13.30  Start jeugd bij Halder  Halder  

 Zondag 28 mei
 Tijd  Programma item  Locatie  Vlot
 Vanaf 14.30  Nababbel onder genot van hapje & drankje  De Hertog  
 16.00  Prijsuitreiking   De Hertog  

 

 

Meer gedetaillerde uitwerking Tijdschema: pdfOproeiplanning_DR_2017-V2.pdf490.35 KB

 

 

Dommelregatta GoogleMaps

Volg ons

Roeivereniging De Hertog


Dommelregatta